Valors

Maria Montessori

La primera tasca de l’educació és agitar la vida, però deixar-la lliure per a que es desenvolupi.

Som una cooperativa feminista que situa la cura i el benestar de les persones al centre, i que es basa en els valors de l'Economia Social i Solidària, la qual aposta per un sistema econòmic respectuós amb les persones, el medi ambient i els territoris, i  que funciona sota criteris democràtics, d’horitzontalitat, transparència, equitat i participació.

Partim de la convicció del poder transformador de l’educació i per tant, posem el focus en la seva funció socialitzadora i en la seva vesant comunitària. D’aquesta manera, els agents educatius són els protagonistes de les nostres intervencions com a persones adultes que acompanyen les criatures en la descoberta del món i de si mateixes.

Defensem una concepció àmplia de l’educació entenent que aquesta està present al llarg de tota la vida i també a tots els seus espais. I de la mateixa manera, entenem que tothom eduquem i que les relacions educatives van sempre en múltiples direccions. Les criatures i persones aprenem sense voler-ho i ho fem sense parar. És per això que si bé treballem amb professionals de centres educatius, també adrecem el nostre acompanyament i les nostres accions a d’altres sectors que d’alguna manera, directa o indirecta, tenen relació amb l’educació.

Situem les persones al centre de les nostres accions però sempre situant-les en un context global, posant èmfasi en la vessant estructural de les relacions i jerarquies que s’estableixen dins dels diferents grups. I per fer-ho, apostem per situar la cura al centre de les nostres accions i plantejaments així com en la manera com cuidem els diferents projectes que portem a terme.

Creiem en els processos comunitaris com a una eina clau per aconseguir una veritable transformació, posant l’èmfasi en la generació d’espais de trobada per a la reflexió i la cerca d’estratègia col·lectives. I ho fem posant en valor la veu i l’experiència de les diferents persones implicades, especialment, la veu dels infants que viuen i habiten els espais escolars i de les ciutats ja que són protagonistes i cal reconèixer-ho.

Coeducacció ara som Vira Cooperativa!
Visita el nostre nou web a www.vira.coop
VIRA.COOP
Suscriu-te al nostre butlletí
Suscriure'm