Iniciem l’avaluació del programa “Escoles per la igualtat i la diversitat”!

Notícies

Escoles per la Igualtat i la Diversitat
 

Escoles per la Igualtat i la Diversitat és un projecte de formació, assessorament i acompanyament a centres públics i concertats, impulsat pel Consorci d'Educació de Barcelona i l'Ajuntament de Barcelona, per a la implementació d’un programa de prevenció de les relacions abusives, la violència masclista, la discriminació racial, i la discriminació per diversitat funcional, sexual, de gènere, identitat, orientació sexual, etnicocultural i religiosa, adreçat a les comunitats educatives de centres públics i concertats d’infantil, primària i secundària de la ciutat de Barcelona.

El programa, de tres anys de durada, pivota sobre tres eixos (diversitat afectiva sexual i de gènere; diversitat d’origen, cultural i religiosa; diversitat funcional) per tal de potenciar unes actituds i uns comportaments en les relacions interpersonals que facin efectius els valors de la igualtat, l’equitat i el respecte en els infants i adolescents de 3 a 16 anys, en el seu entorn proper i les seves famílies.

Des de Coeducacció ens encarreguem de portar a terme l'avaluació dels resultats que s'obtinguin de la implementació d'aquest programa. Enguany el curs ha arrencat amb la formació al personal docent dels centres que en formen part i que es realitzarà durant els pròxims tres anys. L'avaluació que farem a l'inici i al finalitzar la implementació d'aquest programa ens permetrà obtenir informació respecte al grau d'impacte tant en el professorat com en l'alumnat i serà de gran importància per tal d'avaluar els processos de canvi que s'hagin produït en aquest temps.

Escoles per la Igualtat i la Diversitat és un projecte de formació, assessorament i acompanyament a centres públics i concertats, impulsat pel Consorci d’Educació de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona, per a la implementació d’un programa de prevenció de les relacions abusives, la violència masclista, la discriminació racial, i la discriminació per diversitat funcional, sexual, de gènere, identitat, orientació sexual, etnicocultural i religiosa, adreçat a les comunitats educatives de centres públics i concertats d’infantil, primària i secundària de la ciutat de Barcelona.

El programa, de tres anys de durada, pivota sobre tres eixos (diversitat afectiva sexual i de gènere; diversitat d’origen, cultural i religiosa; diversitat funcional) per tal de potenciar unes actituds i uns comportaments en les relacions interpersonals que facin efectius els valors de la igualtat, l’equitat i el respecte en els infants i adolescents de 3 a 16 anys, en el seu entorn proper i les seves famílies.

Des de Coeducacció ens encarreguem de portar a terme l’avaluació dels resultats que s’obtinguin de la implementació d’aquest programa. Després que el curs passat es fes el programa pilot, enguany el curs ha arrencat amb la formació al personal docent dels centres que en formen part i que es realitzarà durant els pròxims tres anys. L’avaluació que farem a l’inici i al finalitzar la implementació d’aquest programa ens permetrà obtenir informació respecte el grau d’impacte tant en el professorat com en l’alumnat. 

Coeducacció ara som Vira Cooperativa!
Visita el nostre nou web a www.vira.coop
VIRA.COOP
Suscriu-te al nostre butlletí
Suscriure'm